Alla inlägg den 4 januari 2011

Av Marianne Jordhén - 4 januari 2011 10:58

Om man anlitar ett försäljningsstall för att sälja sin häst är det oerhört viktigt att man ser till att få alla villkor tydligt formulerade i ett skriftligt avtal.  Detta för att försäljningsstallet i ett senare skede inte skall kunna lura en, men också naturligtvis för att en säljare inte skall kunna lura ett försäljningsstall (vilket naturligtvis är svårare). Likaså är det bra att höra sig för med andra, vilket försäljningsstall de känner till som är seriöst och har gott rykte, sök information om försäljningsstallet på internet och se vad som skrivs!


En kvinna som fått dålig erfarenhet av att använda försäljningsstall är Ponnymamman Pernilla, som under 2010 anlitade försäljningsstallet CAF. Jag har tidigare skrivit om denna historia. Huruvida vem som har rätt kan jag inte avgöra, eftersom jag inte har varit närvarande då överenskommelserna gjordes. Men det är mycket som man kan ifrågasätta i denna affär och jag som läsare av Pernillas blogg, tenderar att tro på det Pernilla skriver.


Det finns också sådant man som utomstående kan ifrågasätta. Däribland varför inte CAF som företag specar sina faktiska försäljningskostnader i en faktura till sin kund. Ett företag som inte använder specade fakturor i så specifika fall som vid handel med levande djur, torde granskas noggrannt av Skatteverket.


Likaså kan man ifrågasätta om det finns något skrivet avtal mellan säljare och CAF och som säger att CAF faktiskt har rätt att ta 15 % i provision. Finns det något skrivet avtal om att försäljaren har rätt att ta fortsatt betalt för stallhyra då hästen blivit såld och levererad till sin köpare? 


Man kan även ifrågasätta om en företagare som åtagit sig uppdraget att sälja en häst, i efterhand i brev kan skriva till sin missnöjda kund: "Hon (min förklaring: köparen) betalade ett pris som han inte var värd...." Det är ett verkligt slag under bältet mot Pernilla, dvs den kund som egentligen är med och betalar för att CAF skall kunna bedriva sin verksamhet, med andra ord en av dem som CAF livnär sig på. 


Om hästen lämnas till ett försäljningsstall såsom CAF, torde försäljningsstallet och säljaren direkt vid hästens leverans låta utföra en oberoende veterinärbesiktning med båda parter närvarande, dels för att garantera hästens skick inför försäljningen men också för att säkerställa att överenskommelsens lydelse och marknadsföringen av hästen som ska säljas  överensstämmer med hästens verkliga skick vid leverans till försäljningsstallet. Det görs i hundvärlden och i annan djurhandel, det görs då ett stuteri säljer en häst till en privatperson eller om två privatpersoner säljer en häst sinsemellan, varför har det inte gjorts i detta fall? Eller har en veterinärbesiktning gjorts då Zorino anlände till CAF? Styrker i så fall denna veterinärbesiktning, att hästen har kommit till försäljningsstallet CAF i för dåligt skick? Om en oberoende veterinärbesiktning görs då hästen anländer till försäljningsstallet, skulle det omöjliggöras att försäljningsstallet i efterhand kommer och hävdar att hästen haft ett sämre skick. Det skulle innebära att försäljningsstallet skulle kunna åtalas för att inte ha skött om säljarens häst på ett korrekt sätt tills försäljning och leverans skett. Det skulle också kunna ses som ett avtalsbrott. Skulden skulle hamna där den hör hemma och det skulle kunna städa upp ytterligare i hästskojarbranschen.


Hela denna historia kan ni kära läsare läsa på http://hastliv.blogspot.com/2011/01/sen-ska-syndaren-vakna.html


En köpare jag känner, fann en mycket fin häst till försäljning genom ett försäljningsstall här i Sverige. Hästen såg ut att vara välmusklad och i fint skick på de bilder som lagts ut i annonsen. Det rörde sig om en häst i 100.000-kronorsklassen


Pga avståndet mellan försäljningsstall och köpare och att köparen inom rimlig tid ej kunde finna ersättare till skötseln av sina djur, avtalade köparen och försäljningsstallet till slut att köparen skulle ta hem hästen på prov under 6 månader. Då hästen anlände till köparen, visade den sig vara i mycket dåligt skick; i dåligt hull och omusklad, i dålig kondition, med overkade hovar och dålig päls. Kunden fotograferade genast hästen för att kunna uppvisa vilket skick den levererats i.


Jag gjorde lite efterforskningar om detta försäljningsstall och fick höra talas om att det inte hade något gott rykte. Köparen letade reda på vem som var den verkliga säljaren, för att förhöra sig om varför hästen var i så dåligt skick. Säljaren hade i god tro och i efterdyningarna av en skilsmässa lämnat hästen till försäljningsstallet i bra skick, det var säljaren som tagit fotografierna till annonsen precis innan annonsen lades ut. På bilderna såg hästen skinande och välmående ut, jag själv tittade på dem.


Köpare och säljare fick en kontakt som möjliggjorde, att de kunde göra en deal utan fortsatt inblandning av försäljningsstallet, då både köpare och säljare såg resultatet av vad hästens vistelse i försäljningsstall resulterat i. Huruvida det förekommit några efterspel mellan säljare och försäljningsstall vet jag ej, men tydligen är försäljningsstallet på väg att upphöra med sin verksamhet eller om de är på väg att flytta den till annan plats. Gården ifråga har legat ute till försäljning under hösten 2010.


ANNONS
Av Marianne Jordhén - 4 januari 2011 09:57

Nu lanseras en elektrisk grep i försök att underlätta mockning:


ANNONS
Av Marianne Jordhén - 4 januari 2011 08:49

Shaping kommer alltmer inom hästvärlden. Egentligen skulle man kunna säga, att mycket av träningen i horsemanship är en typ av shaping. Men precis som jag tidigare nämnt, har man även börjat använda sig av shaping och änu mer precist klickerträning då man tränar hästar. Och detta är något jag tror kommer att växa lavinartat.


Tänk vad många insikter vi kommer att nå när alltfler inser att varken människa eller djur blir lyckligare av att människan brukar våld och tvång i relationen till sitt djur! Att samspelet och relationen påverkas och får ett uppsving om människa och djur istället kan känna att de har det roligt tillsammans. Då ökar förväntningarna, motivationen och viljan att uträtta något av stordåd!


http://nwt.se/mera/vara_husdjur/article463032.ece kan vi läsa om en islandshästgård i Värmland, där man börjat använda sig av klickerträning (shaping) i sin träning av hästarna. I artikeln kan vi läsa:


"Klickerträningen går ut på att man fångar in naturliga beteenden och belönar dem (se faktaruta). För att alls få några beteenden att belöna måste hästen röra på sig.

 

– Så vi har börjat leka med dem för att få igång dem, säger Ari Himmel.

På det sättet har de fått fram allt från enkla trick till de mest avancerade rörelser ur den högre dressyrskolan: piaff (trav på stället), levade (hästen stegrar sig) och capriole (hästen gör ett avancerat ”hänghopp”).

 

Klickern kan också användas för att få fram lite mer vardagsbetonade beteenden. Till exempel för att lära hästen stå still när man sitter upp.

Men: hur i allsin dar leker man med en häst!

– ”Jaga tigern” är en favorit! säger Aris syster Jana.

 

En blå plastpåse på en pinne som rör sig lite ryckigt framåt – jättekul! Eller varför inte en helt vanlig fotboll? Toppen för en häst att springa efter!

Följa John är också en populär lek.

Ari visar med 16-åriga islandsstoet Björk.

Ari rör sig sidledes framåt genom att sätta ena benet i kors framför det andra.

Björk gör likadant.

 

Det är fascinerande att se samspelet mellan häst och människa. Klick! Björk får en näve hästmüsli som belöning.

Target viktigt hjälpmedel

Något tvång används inte längre på Isgård. Men piskan är fortfarande viktig – fast i en helt annan roll!

Den har konverterats till en så kallad target. (ordet betyder ungefär ”mål” men har inte fått någon svensk översättning).

Med en target kan man leda hästen dit man vill utan tvång.

Targeten kan vara din hand, en pinne med en boll på, en musplatta som du lägger på marken eller ett spö.

När hästen lärt sig att den blir belönad om den duttar med mulen på targeten kan du lägga undan grimman – hästen följer dig frivilligt!"


Även Sara Slottner skriver om operant betingning och klickerträning i sin blogg http://forskning.equinfo.se/#post79


Jag ser fram emot att följa denna utveckling. Däggdjur har många gemensamma nämnare, trots att vi människor har en benägenhet att klassificera och dela in djuren i olika grupper, såsom rovdjur och flyktdjur. Vi kan dock inte blunda för att rov- och flyktdjur ofta lever sida vid sida. Vem har inte sett kärleken som kan finnas mellan en häst och en katt? Eller mellan en hund och katt, hund och häst?  


Trots alla människans indelningar i fack, fascineras de flesta djur av leken och vi anstränger oss gärna lite extra för att få den där belöningen vi så gärna vill ha. Delfiner, sälar, valrossar och späckhuggare har länge tränats med klickermetoden, hundar i ett 15-20-tal år ungefär - och nu är det hästarnas tur. Råttor och möss har tränats i shaping under ett otal forskningsprojekt, apor likaså. Vem har inte sett filmen om Emil i Lönneberga och hans gulliga, glada gris som så gärna hoppar tillsammans med honom? Även om jag inte visste det då jag var barn, använde jag spontant något av shaping i hanteringen av kor och hästar, fast då kanske inte lika tydligt utstuderat som det kan bli i enskilda träningsmoment. Exempelvis då korna visste, att om de följde oss lösa hem från hagen, fick de mat, blev ompysslade och mjölkade. När ledarkon Mary bar mig hem från hagen, ofta med min jacka hängande på sitt ena uppåtsvängda horn - för hemma fick hon gröpe! En ko som då hon kom till oss, visade att hon inte hade något som helst förtroende för människor, men som genom idog ompyssling blev mycket barnkär och harmonisk. Mycket tack vara alla de timmar jag som barn tillbringade vid hennes sida, många gånger utan att mina föräldrar visste om det.


Våra får brukade alltid skrika förskräckligt då de fick syn på min far. För att få dem att tystna, gav han dem mat. Huruvida detta kan ses som en typ av "negativ shaping" eller en operant inlärning kan vi dryfta. Fåren fick sin förväntade belöning i form av mat och min far fick sin förväntade belöning i att fåren tystnade. Vad kom först, hönan eller ägget? Vem som påverkade den andra kan vi egentligen inte vara säker på; var det fåren som styrde min fars handlande eller var det min fars handlande som styrde fårens skrik?


Det vi torde kunna enas om är att det dock rörde sig om en kommunikation mellan djur och människa. Egentligen en mycket intressant kommunikation, sett ur ett däggdjurspsykologiskt perspektiv, där det är uppenbart att människans och djurens språk ändå är överlappande på ett sätt att vi kan göra oss förstådda i båda riktningarna genom det sätt vi handlar på.


Forskarna har länge enats om att människans kroppsspråk är av större betydelse än de ord vi uttalar. Om vi bara tar oss tid att studera och förstå även djurens kroppsspråk, kommer vi att kunna överbrygga att vi talar olika språk med våra munnar. Djur använder exempelvis ofta samma slags undvikande blick och kroppshållning som människor samt kan visa glädje och irritation/ilska på liknande sätt.


Ett sätt att bryta de barriärer vi människor ofta skapat i relation till våra djur, är genom leken. Om vi bara tar oss tid...... Det är egentligen det som är grunden till allt samspel mellan människa och människa såväl som mellan människa och djur. Att vi på något sätt hittar sätt att kommunicera med varandra. Att vi vågar lyssna till vad djuret bredvid oss säger till oss. På så sätt kan en virvlande kommunikativ dans uppstå mellan människa och djur, där vi ger och tar, tar och ger. Dessa fantastiska djur, som vi människor har så mycket att lära oss från! För att vi människor skall kunna fungera som hela individer, krävs ett samspel mellan vår kropp och själ, men det krävs också ett samspel med de djur och människor som vi har runtomkring oss. Kommunikation.

 

I artikeln nämner Jana Himmel att hon sett en video där man klickertränade en spindel. Således är det ofta människans egna tankar som sätter gränser för vad djuren klarar av och det blir då också uppenbart, att vi människor ännu inte har lärt oss att kommunicera fullt ut med de djur som finns i vår närhet.


Det vore underbart, om det även gick att klickerträna dammråttorna till att springa in i soppåsen.


Translate

Presentation

Min livsdröm och långa vandring till häst ~ och de hästar och hästfolk jag därigenom möter.

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Welsh cob

Körning

Horsemanship

Hästutbildare

Hoppning

Dressyr

Akademisk Ridkonst/Barockridning

Western

Brukskörning/bruksridning

Premiering

Islandshästar

Hästäventyr

Handla

Hästförbund & Föreningar

Hästdatabaser

Informationssajter

Rasföreningar

Hästjobb

Hästvård

Övrigt hästrelaterat

Hästbloggar

Övriga bloggar

Nyheter

Gästbok

Bloggportaler

Pinga Frisim http://nyligen.se/pinga.php?url=http%3A%2F%2Fwelshcob.bloggplatsen.se bloggping Blogg listad på Bloggtoppen.se SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen 1000länkar.com - gratis länkkatalog http://ping.bloggplus.se/ Bloggparaden http://www.webbsajter.se/from.php?85147 bloggar Sajttoppen bloggar Blogg Topplista bloggar
eXTReMe Tracker

Arkiv

RSS

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12
13
14
15 16
17
18 19 20 21
22
23
24
25
26
27 28 29
30
31
<<< Januari 2011 >>>

Fråga mig

4 besvarade frågor

Bloggvärde

Besöksstatistik

Analytics

Twingly

http://rpc.twingly.com/

Blogglista

Blogglista.se Klicka på denna knapp om du tycker att min sajt är läsvärd.

Följ bloggen

Följ Welsh Cob med Blogkeen
Följ Welsh Cob med Bloglovin'

Övrigt

googleac358311984d9a27.html

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se