Inlägg publicerade under kategorin Mobbing inom hästverksamheter

Av Marianne Jordhén - 18 juni 2013 17:00

Med anledning av mitt tidigare inlägg om mobbingfall vid Vretaskolans studentfirande nu i juni, har jag fått ett svar från Vretaskolans rektor Elisabet Bringer Hallberg (mail daterat 2013-06-17):


"Jag har tagit del av det du skrev samt tagit reda på vad det hela egentligen handlade om. Jag bedömer inte att det är fråga om någon mobbning som pågått under längre tid utan snarare om att två flickor kommit i konflikt om pengar som skulle betalas för att klassen skulle kunna hyra lastbilen de åkte på. Flakåkningen sköter eleverna helt själva och skolan har ingen del i hur det har skötts. Vill bara påminna om att det handlar om myndiga individer som åtminstone i min värld är att betrakta som vuxna. Det du betraktar som ett allvarligt fall av mobbning ser jag som ett utslag av att trötta, utfestade studenter inte riktigt klarar att bete sig snyggt mot varandra. Om nu äldre vuxna måste dras in i det hela så undrar jag vad pappan i lastbilen gjorde för nytta egentligen? Var inte hans insats det som i första hand borde ifrågasättas om nu något annat än studenternas eget beteende mot varandra ska dras in i det hela?

Med vänliga hälsningar
Elisabeth Bringer Hallberg
Rektor Vretagymnasiet"


Med detta svar ifrågasätter jag om de mobbade tjejerna har blivit hörda i frågan - eller om rektorn har pratat med några berörda föräldrar? Det låter inte som det.


Från en källa har jag fått uppgift att just den tjej som bad sin klasskamrat kliva av lastbilsflaket, har mobbat minst 4 tjejer till på Vretaskolan under längre tid. Det rör sig alltså inte om en engångshändelse, såsom rektorn antyder i sitt mailsvar. Flera elever har varit drabbade av samma tjejs elakheter. En annan källa har upplyst mig om att det inte rörde sig om någon konflikt angående betalningen av lastbilens kostnad. Var och en i den berörda klassen skulle betala 200 kronor för att få åka med på flaket men eftersom vissa hade ont om pengar, beslutades det i klassen att pengarna skulle tas från klasskassan för att bekosta denna lastbil. Den tjej som tvingades kliva av, hade således betalat för att få åka med.


Jag blir beklämd av att läsa att en rektor bortförklarar sitt ansvar om den längre tids mobbing som förekommit på skolan och som nådde sitt klimax under studentfirandet. All mobbing verkar härröra från en och samma tjej - som rektorn nu tycker bör få gå fri från skuld. Det rör sig om samma tjej som mobbat både den tjej som fick kliva av flaket och 4 elever till under längre tid.


Att som rektor se mellan fingrarna när mobbing sker, kan ifrågasättas. Skolan skall ha en fungerande mobbingplan och både lärare och skolledning har anmälningsplikt till polis och det sociala, om någon beter sig riktigt illa. Man kan också fundera över vilka signaler den mobbande tjejen får med sig ut från skolan och vad det i fortsättningen kommer att leda till ute på hennes arbetsplatser. Att leda en utbildning är inte bara att lära ut de specifika ämnena som ingår i utbildningen ifråga, utan om att också fostra unga individer till att visa god kamratskap och samarbetsvilja, att kunna visa varandra respekt och hänsyn.  Det har Vretaskolan totalt misslyckats med i detta fall.


Det rapporteras om allt fler mobbingfall på skolor och om ungdomar som efter en längre tids mobbing utan att vuxna funnits runtomkring för att ta tag i saken, faktiskt tar sitt liv. Varför gör inte de vuxna som är medveten om mobbingen något åt saken innan den mobbade tar sitt liv?  Jag har själv arbetat en tid inom undervisningsväsendet och jag vet att lärare lever ett mycket stressigt liv. Men stress eller trötthet är inga giltiga förklaringar  att som vuxen stå och se på när ett barn eller en ungdom far illa av andra skolelever. Just på den skola jag själv arbetade som lärare, såg jag barn som for illa. Jag försökte hjälpa dem så långt jag kunde men insåg också att jag som lärare stod i en knepig sits. Ett barn som blir misshandlat av sina föräldrar kan behöva samtalsstöd. I den kommunen fanns samtaltsstödet 6 km från vår skola. För att jag som lärare skulle få sända barnet till samtalsstödet, måste jag få föräldrarnas samtycke till att få göra det. Kan jag som lärare ta upp saken med föräldrarna utan att barnet kommer att fara ännu mer illa?


När jag slutade mitt lärarjobb, fanns jag inte där som stöd för de barn som behövde mig. Det kändes hemskt för jag visste hur mycket de hade tytt sig till mig och den trygghet jag kunde ge dem. Jag var i vissa fall den enda vuxna som fanns vid deras sida när de hade det svårt. Och plötsligt blev jag sjuk och fanns inte där för dem.  En pojke med en autistisk störning blev nerslagen från sin cykel och fick sina kläder och glasögon förstörda. Mobbarna tryckte in hans huvud i hans skåp så att han fastnade med det. Till slut stod han inte längre ut. En kollega berättade att en dag efter det att jag slutat, kom den autistiska pojken till skolan med en laddad pistol för att skjuta sina förövare. Polis och det sociala kopplades genast in och han blev omhändertagen. De som mobbat honom i flera år gick helt fria från skuld. Genom sin enda handling, sågs han som den ende skyldige. Jag grät när jag hörde vad som hänt. Hur kunde samhället svika denna pojke så oerhört? Han gjorde allt för att försöka passa in. Jag såg honom och han var fantastiskt duktig i de ämnen jag undervisade i, men svag i andra ämnen. Vad hade hänt, om han hade fått gå i en annan skola, i en annan klass, i en mindre enhet med barn med liknande diagnoser och där fler vuxna hade kunnat stötta dem på ett annat sätt? Där man kunde ta annan hänsyn till hans handikapp? En skola, där han inte behövde gå i vanliga klasser bland andra barn med AD/HD, Tourettes och andra utåtagerande beteenden? Det är just sådana som han, som blir AD/HD-killarnas hack-kyckling. Han fick bära skulden för en lång tids mobbing som han fått utstå för att han var annorlunda och för att vi vuxna svek honom.


Varför fick jag min tumörsjukdom? Varför fanns jag inte på plats och kunde hjälpa honom? Pojken med autistisk störning, var en pojke jag brydde mig mycket om och verkligen ville hjälpa. Jag hade god kontakt med hans  mor i denna process. Men jag räckte inte till och de övriga lärarna orkade inte stå upp för de som mobbades. Det gjorde mig förtvivlad, jag är inte van med att stå och se på när någon far illa. Jag själv anser mig vara stark och jag är inte van att svika någon som behöver mitt stöd. Jag tror mig vara godhjärtad.


Jag gick inte undan eller väjde för mobbarnas dumheter på den skola jag arbetade som lärare, utan gick rakt på dem och satte gränser. Bland annat var det ett tillfälle en lärarkollega abrupt lämnade klassrummet hon undervisade i för att hon inte orkade med bråkstakarna i klassen. Jag hade just då planeringstid så jag gick in i klassrummet med pondus och tog över undervisningen. Jag såg inte mellan fingrarna på vad de gjorde utan såg till att det var obekvämt att möta mig om de varit elaka mot någon annan. Jag ifrågasatte vad de gjorde. Och det lustiga var, att med den pondus jag visade, bemötte just dessa problembarn mig med en oerhörd respekt. De visste att det inte var någon idé att bråka med mig, för de skulle inte vinna något på det och de hälsade artigt på mig då jag kom gående och hjälpte mig hålla upp dörren om jag bar på mycket. Visst är det väl bra underligt hur samma problembarn kan bete sig så olika mot de de möter? Det visar, att ibland är det mer en beteendestörning som inte är befäst och som genom det sätt vi bemöter dem på, kan strypas i sin linda bara vi vet vad vi gör i mötet med dem. Men tyvärr saknar många pondusen som krävs och viljan till engagemang.


Att bortförklara en sådan händelse som den på Vretaskolan och inte ta ställning är illa. Det är lika illa som om jag som vuxen skulle stå bredvid och titta på när ungdomar bryter sig in i min grannes bil, och säger till en förbipasserande som undrar vad som sker, att "Det är inte mitt ansvar. Bilen är inte min och ungdomarna är myndiga." Det skulle vara ännu värre om jag också visste vilka ungdomarnas föräldrar var och tillade: "Det är pappan och mamman som borde agera över att deras barn beter sig illa!" Tänk om jag dessutom skulle tillägga: "Ungdomarna ifråga, de är så trötta och slutkörda efter allt studentfirande, deras beteende måste därför ursäktas!".


Vilken moral och etik har en vuxen i ansvarsställning som inte åtgärdar, tar ställning och tar tag i den mobbing som förekommit över längre tid? Vad signalerar det till övriga elever och deras föräldrar? Håller rektorn på Vreta  skola en känd mobbare om ryggen? Vem vågar gå på Vreta Skola utan att riskera att själv utsättas för mobbing och trakasserier? Med den information som nu framkommit tillsammans med rektorns svar i ärendet, är det nog bättre att välja en annan naturbruksskola, som kan uppvisa en fungerande mobbingplan för hur de skall hantera sådana här fall. Samtidigt som skolledningen på Vretaskolan frikänner sig från ansvar i frågan innebär det att de sviker de elever som blivit mobbade. Vilken förälder vågar släppa sina barn dit, när rektorn själv lägger över ansvaret om att åtgärda mobbingen på alla andra än sig själv, med hänvisning till att eleverna är myndiga? 


Detta låter mycket illa i mina öron. Jag är besviken över den flathet som här visas. Flera med mig är besvikna.

ANNONS
Av Marianne Jordhén - 13 juni 2013 20:20

Det har kommit till min kännedom om vad som hänt vid dagens studentfirande vid Vretaskolan, och det gör mig riktigt förbannad. När en tjej totalt saknar spärrar och säger åt en av sin klasskamrat att gå av från lastbilsflaket under studentfirandet, undrar jag vad det är som har gått snett. Är det föräldrarna som misslyckats att fostra sin dotter eller är det skolan som blundat för den mobbing som förmodlingen föregått denna dagens handling? Hur fungerar en tjej som ger sig på sin klasskamrat på en av de största höjdpunkterna i livet, den då man tar stundenten och borde ha rätt att få vara glad och nöjd över att ha klarat gymnasistudierna?


Till dig som mobbade (liksom till din pappa, som körde lastbilen ifråga) och sade åt din klasskamrat att lämna lastbilsflaket vill jag säga följande:

Det du gjorde är oförlåtligt. Tjejen som inte fick åka med, hade betalat för att få åka på det flaket och fira sin student. Du tror att det drabbade den "avkastade" mest, men detta kommer att slå tillbaka rejält på dig själv. Du har visat genom handling att du inte är att lita på. Alla som såg dig vet vad du har gjort. Det kommer att pratas om det. Det kommer att förfölja dig i många år. Du kommer alltid att minnas att du gjorde fel. Det du gjorde var inte alls häftigt eller roligt. Det visar bara på totalt bristande omdöme och avsaknad av gränssättning, vilket innebär att du är totalt olämplig att ges ansvar i form av ett jobb. Du är inte mogen nog att inse, att du inte alls är stark när du gör som du gör, utan det visar bara på svaghet. Du har ett behov av att sätta dig på andra och hävda dig genom att gå på någon annan fysiskt såväl som psykiskt, vilket visar på att du lider av mindervärdighetskomplex. Du avsaknar totalt respekt om andra. VEM tror du vill anställa en sådan? VEM tror du vill ha dig som vän? VEM tror du att du är?


Hade du varit stark, hade du aldrig någonsin agerat såsom du gjorde. Hade du besuttit något uns av värdighet, hade du inte rackat ner på dig själv såsom du nu gjort. Du har nu dragit dig själv i smutsen på ett sätt så du kan aldrig någonsin bli ren igen. Känns det bra? Vågar du stå för vad du gjort och ta konsekvenserna?/p>

Finns det något jag avskyr, är det när någon är uppsåtligt elak och behandlar någon orättvist, när någon förstör så oerhört för någon annan. Hade jag varit där, hade jag aldrig låtit dig komma undan med detta, det kan du vara säker på. Du får leva med den vissheten, att kanske fler än jag tänker likadant om dig efter det du gjorde idag!!


Att ingen mer i klassen än den mobbades bästa väninna tog parti för den mobbade, är också för bedrövligt. Hur kunde ni stå och se på? Har ni inte det minsta ryggrad?


Till dig som drabbades av denna elakhet vill jag säga följande:

Det är hemskt det som har skett och det går inte att få ogjort. Din student kommer ju inte igen och det beklagar jag. Hoppas att du trots händelsen hade familj coh vänner runtomkring dig som firade din stora dag.  Med tiden kommer detta som hänt att blekna, när du får annat positivt som händer i ditt liv.


Vet du om att Christina Aguilera faktiskt var mobbad i skolan? De som mobbade sökte henne för att försöka bli vän med henne när hon slog igenom, men hon berättar i låten Fighter att hon aldrig kommer att glömma vad de gjort.
Vem vet, kanske blir du en ny Christina Aguilera? För hur det än är just nu, brukar svårigheter få oss att växa och bli starka, det är genom svårigheter vi utvecklas och kan nå oanade höjder!  Glöm inte att det största är ej att aldrig falla, utan att resa sig efter varje fall!! Blunda, och lyssna till denna låt som jag tillägnar dig i detta nu, och sök det mod som finns inom dig. Du har ett mod och en styrka inom dig, leta efter det! Du är starkare än vad somliga tror!

Den som mobbade dig, hon kommer inte att utvecklas likadant, för hon visar redan att hon har stagnerat. Men du kan växa, bli stark och bli en sann överlevare! Du kommer med tiden att göra andra erfarenheter och möta människor som kommer att respektera dig för den du är och som kommer att sluta upp runt dig som dina verkliga vänner. Alla är inte lika gemena och elaka.


Till Vretaskolan vill jag säga, att detta är något ni har skyldighet att ta tag i. Ni bör ha en mobbingplan att handla utifrån och även om dessa elever nu tagit studenten, är det fortfarande ert ansvar att ta tag i detta och reda upp vad som hänt. En elev som beter sig såsom denna tjej gjort på lastbilsflaket är inte acceptabelt. Om det är möjligt att i efterhand relegera en elev för dåligt uppträdande eller om det går att dra in betygen, bör ni diskutera detta. Likaså bör ni diskutera om det sociala bör kopplas in, glöm inte att ni i personalen faktiskt har en anmälningsplikt som ni skall använda i sådana här fall, både till polis och till soc. Ingen skall tjäna på att agera så respektlöst och utan gränssättning, det är inte ok. Vad jag förstått, har mobbingen pågått under längre tid av denna tjej så detta som hände, var klimax. Ni måste veta vilka tjejer det rör sig om.


Måtte detta komma fram till vederbörande. Och måtte den tjej som agerat så illa få sitt straff. Risken finns, att det rykte som nu kommer att spridas också kommer att beröra Vretaskolan negativt. Vem vill gå på en skola som tillåter sådan mobbing att en elev till och med inte får åka med på lastbilsflaket under studentfirandet och får sin studentdag förstörd? Hur är det egentligen på Vretaskolan? Tar man tag i mobbingfallen eller ses sådant mellan fingrarna? Det kommer att väckas många frågor runt hur skolverksamheten fungerar och inte fungerar. Jag skulle ta mig en funderare om jag skulle släppa mitt eget barn till denna skola. Vem vill utsätta sitt eget barn för något liknande?


Om du som läsare känner till ytterligare mobbingsituationer på landets naturbruksgymnasium, vore det bra att detta lyfts fram och diskuteras. Om du också känner till naturbruksgymnasiet där stämningen varit god, berätta! Skriv gärna en kommentar så vi andra får veta. Göm inte sånt under mattan utan låt det komma fram i ljuset! Det är först då som det kan bli en förändring.


Utifrån vad jag fått berättat utan att själv närvara och se vad som hände, har jag mailat mitt blogginlägg till skolchef, rektor och biträdande rektor på Vretaskolan och bett dem ta tag i saken omedelbart. Detta är inte acceptabelt agerande och det bör leda till mest följder för den som agerat ansvarslöst och gränslöst. Och på något sätt borde den unga kvinna som fick sin student förstörd också få någon typ av plåster på såren. Frågan är bara vad som kan ta bort det hemska minne hon idag fick med sig ut från Vretaskolan?

ANNONS

Translate

Presentation

Min livsdröm och långa vandring till häst ~ och de hästar och hästfolk jag därigenom möter.

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Welsh cob

Körning

Horsemanship

Hästutbildare

Hoppning

Dressyr

Akademisk Ridkonst/Barockridning

Western

Brukskörning/bruksridning

Premiering

Islandshästar

Hästäventyr

Handla

Hästförbund & Föreningar

Hästdatabaser

Informationssajter

Rasföreningar

Hästjobb

Hästvård

Övrigt hästrelaterat

Hästbloggar

Övriga bloggar

Nyheter

Gästbok

Bloggportaler

Pinga Frisim http://nyligen.se/pinga.php?url=http%3A%2F%2Fwelshcob.bloggplatsen.se bloggping Blogg listad på Bloggtoppen.se SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen 1000länkar.com - gratis länkkatalog http://ping.bloggplus.se/ Bloggparaden http://www.webbsajter.se/from.php?85147 bloggar Sajttoppen bloggar Blogg Topplista bloggar
eXTReMe Tracker

Arkiv

RSS

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2016
>>>

Fråga mig

4 besvarade frågor

Bloggvärde

Besöksstatistik

Analytics

Twingly

http://rpc.twingly.com/

Blogglista

Blogglista.se Klicka på denna knapp om du tycker att min sajt är läsvärd.

Följ bloggen

Följ Welsh Cob med Blogkeen
Följ Welsh Cob med Bloglovin'

Övrigt

googleac358311984d9a27.html

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se