Inlägg publicerade under kategorin Vad säger lagen?

Av Marianne Jordhén - 6 januari 2011 14:46

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) vill göra ändringar i allemansrätten, bland annat för att förhindra att ridklubbar ska kunna rida på markägares marker utan tillstånd.

LRF menar att ridklubbarna tjänar pengar på att kunna rida på markägares marker, något de i dag har rätt till enligt allemansrätten.
- Det tycker inte vi är allemansrätt och det är därför vi vill förändra, just för att få klara och tydliga spelregler, säger Fredrik Bonde, chefsjurist på LRF, till Sveriges Radio P4 Norrbotten.


LRF vill även införa begränsningar för bärplockning och skidåkning, för att värna om att allemansrätten inte utnyttjas för kommersiella aktiviteter.
Om riksdagen beslutar att ändringarna ska genomföras tar det minst två-tre år innan processen är klar.

Citerat från http://www.tidningenridsport.se/Article.aspx?m=45207&a=565819 

ANNONS
Av Marianne Jordhén - 4 januari 2011 10:58

Om man anlitar ett försäljningsstall för att sälja sin häst är det oerhört viktigt att man ser till att få alla villkor tydligt formulerade i ett skriftligt avtal.  Detta för att försäljningsstallet i ett senare skede inte skall kunna lura en, men också naturligtvis för att en säljare inte skall kunna lura ett försäljningsstall (vilket naturligtvis är svårare). Likaså är det bra att höra sig för med andra, vilket försäljningsstall de känner till som är seriöst och har gott rykte, sök information om försäljningsstallet på internet och se vad som skrivs!


En kvinna som fått dålig erfarenhet av att använda försäljningsstall är Ponnymamman Pernilla, som under 2010 anlitade försäljningsstallet CAF. Jag har tidigare skrivit om denna historia. Huruvida vem som har rätt kan jag inte avgöra, eftersom jag inte har varit närvarande då överenskommelserna gjordes. Men det är mycket som man kan ifrågasätta i denna affär och jag som läsare av Pernillas blogg, tenderar att tro på det Pernilla skriver.


Det finns också sådant man som utomstående kan ifrågasätta. Däribland varför inte CAF som företag specar sina faktiska försäljningskostnader i en faktura till sin kund. Ett företag som inte använder specade fakturor i så specifika fall som vid handel med levande djur, torde granskas noggrannt av Skatteverket.


Likaså kan man ifrågasätta om det finns något skrivet avtal mellan säljare och CAF och som säger att CAF faktiskt har rätt att ta 15 % i provision. Finns det något skrivet avtal om att försäljaren har rätt att ta fortsatt betalt för stallhyra då hästen blivit såld och levererad till sin köpare? 


Man kan även ifrågasätta om en företagare som åtagit sig uppdraget att sälja en häst, i efterhand i brev kan skriva till sin missnöjda kund: "Hon (min förklaring: köparen) betalade ett pris som han inte var värd...." Det är ett verkligt slag under bältet mot Pernilla, dvs den kund som egentligen är med och betalar för att CAF skall kunna bedriva sin verksamhet, med andra ord en av dem som CAF livnär sig på. 


Om hästen lämnas till ett försäljningsstall såsom CAF, torde försäljningsstallet och säljaren direkt vid hästens leverans låta utföra en oberoende veterinärbesiktning med båda parter närvarande, dels för att garantera hästens skick inför försäljningen men också för att säkerställa att överenskommelsens lydelse och marknadsföringen av hästen som ska säljas  överensstämmer med hästens verkliga skick vid leverans till försäljningsstallet. Det görs i hundvärlden och i annan djurhandel, det görs då ett stuteri säljer en häst till en privatperson eller om två privatpersoner säljer en häst sinsemellan, varför har det inte gjorts i detta fall? Eller har en veterinärbesiktning gjorts då Zorino anlände till CAF? Styrker i så fall denna veterinärbesiktning, att hästen har kommit till försäljningsstallet CAF i för dåligt skick? Om en oberoende veterinärbesiktning görs då hästen anländer till försäljningsstallet, skulle det omöjliggöras att försäljningsstallet i efterhand kommer och hävdar att hästen haft ett sämre skick. Det skulle innebära att försäljningsstallet skulle kunna åtalas för att inte ha skött om säljarens häst på ett korrekt sätt tills försäljning och leverans skett. Det skulle också kunna ses som ett avtalsbrott. Skulden skulle hamna där den hör hemma och det skulle kunna städa upp ytterligare i hästskojarbranschen.


Hela denna historia kan ni kära läsare läsa på http://hastliv.blogspot.com/2011/01/sen-ska-syndaren-vakna.html


En köpare jag känner, fann en mycket fin häst till försäljning genom ett försäljningsstall här i Sverige. Hästen såg ut att vara välmusklad och i fint skick på de bilder som lagts ut i annonsen. Det rörde sig om en häst i 100.000-kronorsklassen


Pga avståndet mellan försäljningsstall och köpare och att köparen inom rimlig tid ej kunde finna ersättare till skötseln av sina djur, avtalade köparen och försäljningsstallet till slut att köparen skulle ta hem hästen på prov under 6 månader. Då hästen anlände till köparen, visade den sig vara i mycket dåligt skick; i dåligt hull och omusklad, i dålig kondition, med overkade hovar och dålig päls. Kunden fotograferade genast hästen för att kunna uppvisa vilket skick den levererats i.


Jag gjorde lite efterforskningar om detta försäljningsstall och fick höra talas om att det inte hade något gott rykte. Köparen letade reda på vem som var den verkliga säljaren, för att förhöra sig om varför hästen var i så dåligt skick. Säljaren hade i god tro och i efterdyningarna av en skilsmässa lämnat hästen till försäljningsstallet i bra skick, det var säljaren som tagit fotografierna till annonsen precis innan annonsen lades ut. På bilderna såg hästen skinande och välmående ut, jag själv tittade på dem.


Köpare och säljare fick en kontakt som möjliggjorde, att de kunde göra en deal utan fortsatt inblandning av försäljningsstallet, då både köpare och säljare såg resultatet av vad hästens vistelse i försäljningsstall resulterat i. Huruvida det förekommit några efterspel mellan säljare och försäljningsstall vet jag ej, men tydligen är försäljningsstallet på väg att upphöra med sin verksamhet eller om de är på väg att flytta den till annan plats. Gården ifråga har legat ute till försäljning under hösten 2010.


ANNONS
Av Marianne Jordhén - 25 oktober 2010 16:30

Alltfler skaffar häst vid mindre stugor och villor på landet, utan tillräckligt mycket tillhörande mark eller ens med vettigt stall och utrymmen för hästarnas mat och utrustning. Uthus byggs ibland om till stall trots att de aldrig var avsedda för att husera hästar. Vissa håller fler hästar än vad lagen tillåter utan gödselplatta, vissa saknar vatten indraget i stallet. Många saknar en paddock eller vettig gårdsplan att träna sina hästar vid. Men hästen behöver fortfarande omvårdnad och få röra på sig - och då nyttjar många ryttare allemansrätten och grannens mark. Många markägare har börjat reagera på att deras mark blir förstörd av ridningen. Det blir en intressekonflikt.


Hur skall vi kunna samsas i naturen, leva jämsides och visa respekt för varandra utan att behöva göra avkall på det som betyder mest för var och en av oss? För hästägarna tiden tillsammans med hästarna ute i vår natur - och för markägarna marken med dess växter och som är deras inkomstkälla och som ibland förstörs av ridningen?


Jag lever på ett av Sveriges större slättlandskap. Många gårdar är insprängda mellan stora fält som odlas med ettårig gröda. De naturliga ridvägar som jag är van med sedan barnben, saknas i detta område vid många av dessa gårdar. Slättlandskapet har slagit ut de naturliga skogsmarkerna i området, eftersom slätterna är mer brukbara och ger snabbare avkastning. Smågårdarna blir lidande, i alla fall för de som önskar ha häst. Uthus finns, men inte möjligheten att ta ut hästen på en rid- eller körtur i området utan att bege sig ut på trafikerade vägar där bilar kör närmare 100 km/h. För vart tar man vägen om man vill träna sin häst?


Alltfler önskar skaffa häst, och hela samhället andas alltmer häst. I dagarna har riksdagen fått en motion med förslag om att godkänna ridning som subventionerad friskvårdsaktivitet. Men vårt sätt att leva förhindrar att många kan förverkliga sin dröm, även om man har råd och även då man bor i en mindre stad mitt på slättlandskapet. Stallplatserna är för få för att räcka åt alla. Ridvägarna är för få. Uthus står tomma för att kringförutsättningar för häst saknas. Gårdar har kringskurits från det naturliga sättet att rida och sköta häst.


Något som skulle kunna motverka denna trend, är de ridleder som har börjat marknadsföras runtom i vårt land. Men det räcker inte. Det krävs fler ridvägar. Underbara skogsstigar och grusvägar i böljande landskap. Utan asfalt som sliter så på ben! Och en lagändring, som kan tillåta att hästar slutar klassas som motorfordon för säkerhets skull och istället kan tillåtas ridas på gång- och cykelbanor eller alternativa ridfält som går parallellt med dessa. Att genom bristerna tvinga ut ryttare och hästar på vägar där motorfordon färdas i hög hastighet, är att också att glömma säkerheten för alla inblandade. Vi borde stoppa, att mer mark säljs av från de mindre gårdarna. Utan markerna försvinner möjligheten att realisera de drömmar många av oss har: Att ge våra hästar ett bra liv tillsammans med oss! Att kunna köpa en gård, som tillåter några hästar.


Av Marianne Jordhén - 3 september 2010 21:57

LRF har en pågående informationskampanj om vad ryttare måste tänka på för att inte skada bönders gröda. Deras kom-ihåg under höstridning är:


* Är du osäker på om stubben har insådd gröda, fråga den som brukar marken innan du rider ut på den

* Rid inte igenom planteringar eller betesvall

* Fråga den som äger/brukar marken om ni gemensamt kan hitta ridslingor som fungerar för er båda


De viktigaste punkterna i allemansrätten för ryttare är:


Här är det fritt fram
• Allmän väg
• Kommunal/statlig väg
• Enskild väg med statsbidrag
• Utmärkt ridled/ridstig


Här ska du fråga först
• Skogsbilväg
• Ägoväg/privat väg
• Enskild väg/grusväg
• Ängar/hagar
• Stränder
• Strax efter skörd


Här ska du inte rida
• Mjuka och blöta stigar
• Planteringar/skogsplanteringar
• Naturreservat/nationalpark
• Åkermark/stubbåker
• Betesvall
• Privat tomtmark
• Parker, gräsmattor
• Trottoarer och cykelbanor
• Uppmärkta skidspår, motionsspår och vandringsleder 


Har du frågor om hästen och allemansrätten, kontakta:
Jenny Svensson, hästansvarig på LRF, 08-787 51 03  eller jenny.svensson@lrf.se
 

För mer information om hästen och allemansrätten se LRFs webbplats:
www.lrf.se/allemansratt-till-hast

Av Marianne Jordhén - 29 augusti 2010 10:20

Genom Rackemaries blogg fann jag länk till ponnymamman Pernillas blogg, där hon berättar om hur hon upplever att hon blivit lurad av ett förmedlingsstall beläget mellan Stockholm och Nyköping. Läs hela Pernillas inlägg på


http://hastliv.blogspot.com/2010/08/oppet-brev-till-team-caf-camilla.html


Vart vänder man sig då det går fel? Är det KO? Och hur kan man få upprättelse, när försäljningsstallets ägare vägrar att ens ge ut en kopia på försäljningskontraktet, så att man kan kontrollera om försäljningen gått rätt till? Går det att spåra vem köparen är genom exempelvis hästpasset och/eller Jordbruksverket? Kan man anmäla försäljningsstallet för granskning av Skatteverket för att se om förskingring förekommit?


Finns det ingen övergripande organisation som granskar och godkänner försäljningsstall i Sverige, motsvarande en kvalitetsbedömning där rutiner måste vara specificerade och hållbara för granskning?


Oseriösa hästhandlare var en del av vårt samhälles vardag tidigare, men när allt annat är så uppstyrt borde ju också rimlingen denna del av Sverige vara det idag. Sånt här borde inte få hända.



Av Marianne Jordhén - 30 juli 2010 10:10

Jag tycker grunden i horsemanship är underbar, den där man lär sig hästars signalspråk och utvecklar ett samarbete baserat på förtroende mellan häst och människa. Men jag får ändå inte riktigt ihop det; de flesta stora "namnen" inom horsemanship, använder fantastiska metoder då de är på marken - men när de sitter upp i sadeln använder de ofta ganska hårda tygeltag, stångbett och sporrar. Behövs verkligen det? Vart tog då den där närheten och förtroendet vägen som fanns då hästen arbetades från marken?


Titta exempelvis på Pat Parelli. En förespråkare och duktig markhanterare. I denna film ser vi hur han använder - sporrar då han rider. Det klart att det är lättare att få en häst i spinn om man använder sporrar. Hästen vill ju flytta undan obehaget. Titta även på hur Parelli håller i tyglarna under spinn samt vad hästen berättar genom sina öron och sina signaler i huvudet:



 

Horsemanship & freestyle riding


Jag hade önskat att få se mer frihet mellan häst och människa då människan sedan sätter sig på hästen. På något sätt hör det ihop att rida såsom man utövar horsemanship från marken. Horsemanship och freestyle riding hör mer ihop och andas mer harmoni - än horsemanship och sporrar.


Det är viktigt att vi inte låser oss vid att enbart använda en metod då vi tränar med våra hästar. Att vi vågar ta godbitarna från varje lära men fortsätter vara kritiska och ifrågasättande till vad även förespråkare säger och använder sig av. Det är så vi kan vidareutveckla det som är bra och förkasta det som är dåligt. Våga prova egna metoder och se vart de bär, gå vår egen väg.


 

Omarbetning av tävlingsreglementen behövs


Utvecklingen kommer att gå snabbt. Om tio år från nu tror jag att vi kommer att se en vidareutveckling av horsemanship både på marken och på hästryggen. Mindre hårda metoder parallellt med sådana som håller fast vid det hårda utan att reflektera av vart det bär och hur lyckliga deras hästar är. Antalet som utövar horsemanship och mjuka metoder växer dock lavinartat. Horsemanship kommer att få förankringar även in i tävlingsvärlden, men för att en förändring ska kunna ske även där, krävs en omarbetning av de tävlingsreglementen som idag är gällande och det kommer att vara ett tungt maskineri.


 

Hundvärlden föregångare


Egentligen kan man se en parallell med hundvärlden. De hårda militäriska metoderna börjar äntligen ebba ut i träningen av hundar och istället tar mjukare metoder allt större plats på arenan. Immi-instruktörer och svenskan Eva Bodfält har varit några av föregångare för mjukare metoder inom hundlydnadsträning. Utvecklingen i hundvärlden kommer lite före utvecklingen i hästvärlden. Därför kan vi genom att studera hundvärlden och de träningsmetoder som där används, förutspå vilken utveckling som kommer  även inom hästvärlden. Överlag tror jag att 2000-talet kommer att gå i humanistisk anda.



Blå tunga och djurskyddslagen


Ifrågasättandet av vissa ryttares metoder har redan börjat höras. Exempelvis användandet av kandar vid tävling i dressyr och då hästar tvingas böja nacken så pass lågt att hästen får syrebrist. Det finns diskussioner om "blå tunga" som ibland syns på hästarna. Ganska nyligen var en svensk ryttare mycket ifrågasatt vad gäller detta - vilket det också har skrivits en hel del om i utländska hästtidskrifter. En dansk journalist lyckades filma hästens blåa tunga under pågående internationell dressyrtävling. Ryttaren ifråga menade att hästen lagt tungan över ena bettet och förnekade att hästen led av syrebrist. FEI liksom svenska sfären har frikänt denne man och han tilläts fortsätta tävla. I Sverige försvaras ryttaren ifråga av vissa anspråkare. 


Jag kan inte göra annat än känna skepsis. Den blåa tungan finns trots allt på film och går egentligen inte att bortförklara så enkelt. Det måste ske en förändring. Dessutom, om man finläser Djurskyddslagen står det skrivet i 5 §:


"Djur får inte överansträngas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret."

 

Vidare står det i 17 §:

 

"Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten."

 

Om en prövning skett enligt svensk lag, skulle således den svenske ryttaren kunna bli fälld enligt 17 §. Men jag tror inte att det har väckts någon talan i målet här i Sverige.


Egentligen skulle således både sporrar, hårda bett, ridspön och körpiskar kunna ifrågasättas om de är tillåtna enligt vår svenska lag. Likaså då man ser visare rycka hingstar i munnen under pågående utställning. Det sistnämnda kan man även se inom welsh-branschen, tyvärr.


 

Dags att reflektera


Om vi hästägare stannade upp ett tag och reflekterade över vad hästarna förmedlar genom sina ögon och sitt kroppsspråk, tror jag att vi skulle tänka oss för innan vi gör likadant som förut. Fundera över om du själv skulle vilja bli behandlad såsom du behandlar din häst!


Det är aldrig för sent att ändra sig och vara en humanist även mot våra djur. I långa loppet är det inte bara hästen som tjänar på snällare metoder - utan även vi människor kommer att må bättre av att se våra hästar uttrycka mer glädje.  Det går att utöva ett starkt ledarskap genom egen självkännedom, självbehärskning empati och ömsesidig respekt - och genom att lära sig tyda hästarnas signalspråk.



Translate

Presentation

Min livsdröm och långa vandring till häst ~ och de hästar och hästfolk jag därigenom möter.

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Welsh cob

Körning

Horsemanship

Hästutbildare

Hoppning

Dressyr

Akademisk Ridkonst/Barockridning

Western

Brukskörning/bruksridning

Premiering

Islandshästar

Hästäventyr

Handla

Hästförbund & Föreningar

Hästdatabaser

Informationssajter

Rasföreningar

Hästjobb

Hästvård

Övrigt hästrelaterat

Hästbloggar

Övriga bloggar

Nyheter

Gästbok

Bloggportaler

Pinga Frisim http://nyligen.se/pinga.php?url=http%3A%2F%2Fwelshcob.bloggplatsen.se bloggping Blogg listad på Bloggtoppen.se SvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen 1000länkar.com - gratis länkkatalog http://ping.bloggplus.se/ Bloggparaden http://www.webbsajter.se/from.php?85147 bloggar Sajttoppen bloggar Blogg Topplista bloggar
eXTReMe Tracker

Arkiv

RSS

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2016
>>>

Fråga mig

4 besvarade frågor

Bloggvärde

Besöksstatistik

Analytics

Twingly

http://rpc.twingly.com/

Blogglista

Blogglista.se Klicka på denna knapp om du tycker att min sajt är läsvärd.

Följ bloggen

Följ Welsh Cob med Blogkeen
Följ Welsh Cob med Bloglovin'

Övrigt

googleac358311984d9a27.html

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se